530 802 303

Szkolenia z bezpieczeństwa IT i testy socjotechniczne

Powiemy Ci jak uniknąć ataków hakerskich i chronić ważne dane, abyście Ty, Twoi pracownicy i klienci mogli spać spokojnie.

dowiedz się więcej

95%

firm w Polsce odnotowuje incydenty związane z naruszeniem danych i informacji każdego roku.

60%

ataków hakerskich polega na wykorzystaniu nieuwagi i niewiedzy użytkowników.

50%

sposobów na wyłudzenie danych związanych jest bezpośrednio z technikami socjotechnicznymi (phishing).

Pracownik przy biurku

Testy Socjotechniczne

Twój system bezpieczeństwa jest tak niezawodny
jak jego najsłabsze ogniwo, którym najczęściej jest człowiek.

Jeśli Twój pracownik nieświadomie dopuścił do swojego komputera osobę niepożądaną lub niechcący podłączył dysk USB ze szkodliwym oprogramowaniem, wiedz, że haker już jest w Twojej firmie.

Nasze testy socjotechniczne to praktyczne metody sprawdzenia poziomu świadomości i czujności Twoich pracowników na zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych i informacji w Twojej organizacji.
Pomożemy Twojej firmie sprawdzić i wskazać miejsca najbardziej podatne na ataki cyberprzestępców. W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

dowiedz się więcej

Przykładowe scenariusze testów:

Każdy test wykonany na zlecenie firmy kończy się sporządzeniem szczegółowego raportu
z przeprowadzonych działań.

Próba przechwycenia dokumentów i haseł umieszczonych w widocznym miejscu (np. biurko).

Wysłanie wiadomości e-mail nakłaniających do podania hasła dostępowego do jednego z systemów używanych w firmie.

Próba fizycznego, nieautoryzowanego wejścia do budynku.

Próba nakłaniania pracowników do przekazania dostępu do komputera (np. podszycie się pod technika sprawdzającego poziom zabezpieczeń zainstalowanego programu antywirusowego na komputerze).

Próba uruchomienia oprogramowania z nośnika zewnętrznego typu pendrive.

Szkolenie Świadomy Pracownik

Szkolenie jest naturalną kontynuacją przeprowadzonych wcześniej testów socjotechnicznych w siedzibie klienta. Oparte w całości na przykładach z życia wziętych. Analizujemy prawdopodobne scenariusze wycieku danych w celu uświadomienia pracowników o możliwych zagrożeniach.

Stawiamy na aktywne uczestnictwo. Jeśli liczysz na suchy wykład, to nie z nami takie numery! Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość przedstawienia swoich problemów, celem ich wspólnego rozwiązania. Po zakończonych warsztatach każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

dowiedz się więcej
Pracownik przy biurku

Na naszych szkoleniach Twoi pracownicy uzyskają niezbędną wiedzę na tematy:

Symbol tarczy

bezpieczeństwa fizycznego na stanowisku pracy

pracy grupowej na plikach wewnątrz organizacji

polityki haseł wewnątrz organizacji

portali społecznościowych i ich bezpiecznego wykorzystywania w organizacji

bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej oraz sieci

zgłaszania incydentów (co i komu należy alarmować?)

bezpiecznego korzystania z urządzeń biurowych

największych wycieków danych w Polsce i na Świecie

Pracownik przy biurku

O nas

Od początku istnienia, kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług, budowanie know-how, którym dzielimy się z naszymi klientami, a także na nieustanny rozwój naszych pracowników w obszarach związanych z bezpieczeństwem informacji oraz zarządzaniem oprogramowaniem.

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań i usług, które podnoszą poziom bezpieczeństwa w organizacji, wspomagają zarządzanie infrastrukturą IT oraz obniżają koszty ponoszone na jej utrzymanie. Wierzymy, że nasze usługi ułatwiają Klientom osiąganie sukcesów.

Firma świadczy usługi szkoleniowe na terenie całego kraju.

Zaufali nam

Dowiedz się jak zabezpieczyć swoją firmę

nameError
emailError
phoneError
messageError
Czytaj więcej
checkboxError

Informacja na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administratorem moich danych osobowych jest AUDITORIA Sp. z o. o. z siedzibą w Śremie, przy ul. Grunwaldzkiej 1/6, NIP: 7851808384  , e-mail: biuro@auditoria.pl. Moje dane są przetwarzane zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz
  • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

Rejestrując się podaję moję imię, adres email, numer telefonu dobrowolnie, a moje dane będą przetwarzane w celu:

  • Kontaktu w sprawach handlowych i przygotowania oferty na szkolenie lub testy socjotechniczne.

Jestem świadomy/a, że mam możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, do przenoszenia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuacje oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Rozumiem, że mam prawo, w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
Rozumiem także, że mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Moje dane będą przetwarzane do odwołania zgody. Wyrażenie zgody/ wyrażenie zgód jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu:

  • Kontaktu w sprawach handlowych i przygotowania oferty na szkolenie lub testy socjotechniczne.

Konsekwencją:

  • nie wyrażenia zgody na przesłanie oferty, kontakt w sprawach handlowych będzie brak możliwości przygotowania oferty handlowej dotyczącej szkoleń i/lub testów socjotechnicznych.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:

  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na rzecz Administratorów usługi audytowe;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@auditoria.pl.

Zwiń
Katastrofa! Formularz uległ zniszczeniu!
Wiadomość została wysłana!